Het opnemen van telefoongesprekken met de Checktel gespreksopname/Call Recorder VoIPChecktel Call Recorder

Software van Checktel Call Recorder

Licentievrij op meerdere PC’s te installeren

Checktel biedt uitgekiende software om uw gesprekken eenvoudig terug te vinden en te beluisteren

Bij de Checktel Call Recorder worden twee Windows software pakketten geleverd: het opname software pakket wordt geïnstalleerd op een standaard Windows systeem en de zoek- en beluister software kan naar keuze op één of meerdere Windows werkstations (Windows PC’s) worden geïnstalleerd.

De opname software verzorgt de feitelijke opname van de telefoongesprekken en kan naar wens worden ingesteld. Onder andere het al dan niet opnemen van bepaalde telefoonnummers en/of telefoontoestellen en de bewaartermijn.

Het tweede software pakket, de Checktel media player, is bedoeld om de opgenomen gesprekken op te zoeken, te beluisteren en te rubriceren.

Checktel opname software

Met de Checktel opname software kunt u instellen welke gesprekken opgenomen worden. Dit kunnen alle gesprekken zijn, zowel inkomend als uitgaand, maar bijvoorbeeld ook uitsluitend de inkomende of juist de uitgaande gesprekken.

Afhankelijk van de telefoonsituatie kan worden ingesteld welke toestellen wel of niet moeten worden opgenomen en zelfs welke telefoonnummers.

De opgenomen telefoongesprekken kunnen zo lang bewaard blijven als wenselijk is, zonder extra kosten.

Na een zelf in te stellen tijdsperiode, bijvoorbeeld een maand, drie dagen of een paar jaar, wist het systeem automatisch de gesprekken die niet bewaard hoeven te blijven.

Mogelijke instellingen zijn onder andere het uitsluiten van bepaalde telefoonnummers en/of toestellen, afhankelijk van de telefoonsituatie. Ook bijvoorbeeld alleen ingaande of juist de uitgaande gesprekken.

  •  tijdstip van aannemen tot op de seconde nauwkeurig
  •  gespreksduur
  •  gekozen nummer
  •  nummer bellen (inden bekend)
  •  in- of uitgaand

De gesprekskenmerken maken deel uit van het bestand en blijven zodoende behouden ook als het gesprek wordt gekopieerd naar een andere map of medium, bijvoorbeeld een USB stick.

Checktel zoek- en beluister software

Checktel opname software

Checktel zoek- en beluister software

Deze software is bedoeld om uw gesprekken op te zoeken en te beluisteren.

Hierbij kan worden gezocht op details van het gesprek: gekozen nummer, nummer van de beller, datum, tijd, gespreksduur en in- of uitgaand. U kunt de gesprekken kopiëren naar een andere folder of opslag medium, bijvoorbeeld een USB stick of om een gesprek op een audio CD te zetten.

Checktel zoek- en beluister software

Checktel Call Recorder VoIP

De zoek- en beluister software, Checktel media player, kan op meerdere Windows PC’s worden geïnstalleerd en is licentie vrij.
Op alle PC’s die toegang mogen hebben tot de opgenomen gesprekken kan deze software worden geïnstalleerd.

Er kan op verschillende gesprekskenmerken worden gezocht:

  •  tijdsvak waar het gesprek heeft plaatsgevonden
  •  Ingaand, uitgaand of beide
  •  het volledige nummer
  •  een gedeelte van het nummer: begin, eind of deel
  •  internationale gesprekken

De gesprekskenmerken maken deel uit van het bestand en blijven zodoende behouden ook als het gesprek wordt gekopieerd naar een andere map of medium, bijvoorbeeld een USB stick.

Is het telefoongesprek authentiek?

Checktel biedt een belangrijke mogelijkheid om de integriteit van het gesprek te controleren. Elk opgenomen gesprek bevat een digitale handtekening. Hiermee kan worden vastgesteld of het gesprek authentiek is of dat het is gemanipuleerd. Dat geldt ook voor de gesprekskenmerken zoals gekozen nummer, datum en tijd.

Meer informatie of bestellen?