Is het opnemen van een telefoongesprek toegestaan

Juridisch

Telefoongesprek opnemen, mag dat?

Het opnemen van een telefoongesprek is in Nederland toegestaan mits u zelf (of een medewerker van een bedrijf of instelling) aan het gesprek deelneemt. Als u zich afvraagt wat de consequenties zijn in uw situatie treft u onderstaand een aantal suggesties.

Voor de Belgische regelgeving kijk op Rechtenkrant.be en Jubel.be

Advocaten en andere juristen kunnen via deze link een uitgebreide juridische uitleg vinden van LLM Legal over dit onderwerp.

Zonder de pretentie te hebben juridisch advies te geven in welke vorm dan ook, volgen hier wat algemene opmerkingen die gelden volgens de Nederlandse wetgeving:
Het opnemen van een telefoongesprek waar u zelf (of het bedrijf of organisatie) deelnemer in bent, mag zonder melding aan de andere partij worden opgenomen (Hoge Raad 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ4664).
Er hoeft hiervan geen melding te worden gegeven aan de andere partij.

Het gebruik van opgenomen gesprekken in de eigen organisatie kan raakvlakken hebben met:
– Arbeidsverhouding werkgever − medewerker
– Functionerings evaluatie
– Integriteit medewerker
en mogelijk andere aspecten.

Indien u zich afvraagt wat de mogelijke juridische consequenties voor uw organisatie kunnen zijn en hoe u deze kan ondervangen is het raadzaam om een juridisch adviseur te raadplegen.
U kan hiertoe contact opnemen met uw (huis) advocaat of bij het in deze materie gespecialiseerd advocaten kantoor.

“Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden”

Soms is deze mededeling te horen als u belt naar een bedrijf of organisatie.
Dit zou de indruk kunnen wekken dat een dergelijke mededeling vereist is om het gesprek dat volgt te (mogen) opnemen. Dit is echter niet het geval.
Telefoongesprekken mogen door degene die ze voeren altijd worden opgenomen, zonder daarvan aan de ander melding te doen (Hoge Raad 2007).

Waarom dan toch die melding vraagt u zich af?
Deze melding heeft in veel gevallen een heel ander doel! Stel u het volgende voor: u bent zeer geïrriteerd door de handelwijze van een bedrijf of organisatie. U vindt de rekening te hoog, het product slecht etc.
U denkt: “ik zal ze even bellen en eens flink de waarheid vertellen”.

Om te voorkomen dat opbellers al te heftig hun ongenoegen aan de telefoon uiten, wordt vooraf aan het gesprek deze melding gedaan. De opbeller zal nu denken: “laat ik me maar wat inhouden, straks wordt wat ik zeg nog tegen me gebruikt”.
En dat is precies het doel van de melding. Het beschermen van de gesprekspartner of callcenter agent.

Wat betreft de wet- en regelgeving is een melding vooraf niet vereist, maar het mag natuurlijk wel.

Verwerken opgenomen gesprek

Wordt een opgenomen gesprek toegevoegd aan een persoonlijk dossier, zoals het geval kan zijn bij een verzekeringsmaatschappij of huisarts, kan er sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens. In principe moet het verwerken van persoonsgegevens worden gemeld. Het is echter de vraag of dit bij elk klantencontact opnieuw moet gebeuren. In de leverings- of behandelvoorwaarden kan worden vastgelegd dat het bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerkt, omdat zonder dat bedrijfsvoering niet mogelijk is. Als persoonsgegevens kunnen dan bijvoorbeeld worden aangemerkt: schriftelijke berichten, e-mail berichten, berichten via de website en telefoongesprekken.

Bewaartermijn

Voor sommige toepassingen is een korte bewaartermijn gewenst. Denk hierbij aan plaagtelefoontjes en dreigtelefoontjes bij gemeentenbesturen. Met Checktel kan een bewaartermijn worden ingesteld van één tot enkele dagen, waarna opgenomen gesprekken automatisch worden verwijderd.

Eenzijdig opnemen

Is uitsluitend het opnemen van de eigen stem (van de medewerker) wenselijk, en niet de stem van de andere partij, dan kan Checktel worden ingesteld op enkelzijdig opnemen. De externe partij wordt in dat geval niet opgenomen.

Wet GDPR (AVG)

In Europa is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht, die beperkingen en boetes oplegt aan de grote internet- en social mediabedrijven voor het onrechtmatig delen van persoonsgegevens. Deze wet bepaalt onder andere dat (vrij weergegeven) als persoonsgegevens worden opgeslagen hiervan melding moet worden gedaan aan de betrokkene.

Door met Checktel een telefoongesprek op te nemen, ontstaat een geluidsbestand dat bedoeld is om door mensen te worden beluisterd. Dit geluidsbestand wordt niet verder verwerkt en bevat geen elektronisch uit te lezen data. Het enige gegeven (data) dat wordt vastgelegd is het telefoonnummer waarmee wordt gebeld, en bij inkomende telefoongesprekken alleen dan als het wordt meegezonden door de opbeller.

Het is de vraag of een telefoonnummer een persoonsgegeven is want als er wordt gebeld van of naar een telefoon van een bedrijf of instelling, zal dat een telefoonnummer van het bedrijf of instelling zijn en niet van een persoon. Dat nummer is openbaar en staat vermeld in de openbare gegevens van het bedrijf of instelling (telefoongids, website, Kamer van Koophandel, branche-overzicht, enzovoort).

Ook als met een eigen telefoon wordt gebeld, zal in veel gevallen dit telefoonnummer in de telefoongids vermeld staan.

Het is dus de vraag of het vastleggen van een telefoonnummer bestempeld kan worden als het opslaan van een persoonsgegeven.